Desde os seus inicios, ORBE SA tivo unha especial sensibilidade cos colectivos menos favorecidos da sociedade e co deporte base minoritario. Ao longo de todos estes anos de actividade conserveira colaboramos con moitas institucións cuxo obxectivo é axudar á integración social (Fogar San Rafael), abastecer de alimentos ás familias necesitadas (Banco de Alimentos), envío de víveres ao Sáhara (Asociación de axuda ao Sahariano), etc.

Por outra parte, apoiamos o deporte base en todas as categorías: Peñasco Club de Fútbol (Vigo), Club de Balonmán Feminino Terra de Barros (Almendralexo) e III Concurso Hípico de Sarria, entre outros.

Accións de apoio ao deporte

Accións sociais

Cooperación internacional

Outras accións